Belvedere College - An Teastas Sóisearach

An Teastas Sóisearach

An Teastas Sóisearach

Siollabas na Gaeilge

Aidhmeanna

Deis ar chumas cuí sa Ghaeilge a dheimhniú do gach dalta.

Féinmheas agus féinmhuinín na ndaltaí a chothú trí thuiscint ar a bhféiniúlacht agus ar a n-oidhreacht mar Éireannaigh.

Féinmhuinín chulturtha neamhspleách a chothú iontu.

Tuiscint a chothú ar an teanga agus ar chultúr na Gaeilge agus dearcadh dearfach ina leith.

Ár n-oidhreacht teanga a chaomhnú agus a thabhairt slán do na glúnta atá le teacht.

Gnáthchúrsa

Tuiscint; Labhairt; Scríbhneoireacht; ( bheith in ann achoimre a dhéanamh de ghiota scriofa agus bheith in ann litir ghearr a scríobh)

Ardchúrsa

Tuiscint : Píosaí iriseoireachta, litríocht nua-aimseartha.

Teanga labhartha: Comhrá no cur síos ar ghnáthchursaí an lae.

 

Scríbhneoireacht: Scéal a chumadh; cur síos a dhéanamh; eachtra a riomh; críoch oiriúnach a chur le scéal; tuairimí a nochtadh; comhrá struchtúrtha a scríobh; litir fhoirmeálta/ phearsanta a scríobh.

Topaicí; An Dalta Féin; Áit Chonaithe; An Scoil; Cairdeas; Ceol; Sport; Caitheamh Aimsire; An Ghaeilge; Na Meáin Chumarsáide; Saol na hOibre; Taisteal agus Teangacha; An Aimsir; Daoine ar Leith; Creideamh agus Eitic; Cultúr; Fadhbanna an Duine Óig: Topaicí eile a bheadh suim ag daltaí iontu

 • belvedere college - Study Skills

  Study Skills

  The Foundation For Lifelong Learning - A list of study skills resources to help you with your studying

  Read More
 • belvedere college - Parents Information

  Parents Information

  A warm welcome is extended to the parents and guardians of students in Belvedere College S.J. past and present.

  Read More
 • belvedere college - Past Pupils

  Past Pupils

  One of the great strengths of Belvedere College is the continuing commitment of the past pupil body to the school.

  Read More