Belvedere College - Ardteistiméireacht Ardleibhéal

Ardteistiméireacht Ardleibhéal

Ardteistiméireacht Ardleibhéal

Siollabas na hArdteistiméireachta Gaeilge Ardleibhéal

Aidhmeanna Ginearálta

Deis a thabhairt do dhaltaí cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge.

Cumas éisteachta, labhartha, léite, agus scríofa a fhorbairt.

Léargas a thabhairt do dhaltaí ar chultúr agus ar litríocht na Gaeilge.

Meon dearfach i leith na Gaeilge a chothú.

Dearcadh dearfach a chothú ar fhoghlaim teangacha i gcoitinne.

Féinmheas agus féinmhuinín na ndaltaí a chothú.

Taitneamh mar aon le spreagadh intleachtúil agus mothuchánach a sholáthar do na daltaí i gcomhtheacs na Gaeilge.

Topaicí

An Dalta Féin; An Scoil agus Cursaí Oideachais; Cairdeas; Ceol; Sport; Caitheamh Aimsire; An Ghaeilge; Na Meáin Chumarsáide; Saol na hOibre; Taisteal agus Teangacha; An Aimsir; Daoine ar Leith; Caidreamh agus Eitic; Cultúr; Fadhbanna an Duine Óig; Tionsclaiocht; An Timpeallacht; Cúrsaí Náisiúnta agus Idirnáisiúnta; An Státchóras; Airgead; Faisean; Bia agus Sláinte; Laethanta Saoire; An Tríu Domhan; An Litríocht; Ábhair eile a gcuireann an dalta spéis iontu.

 • belvedere college - Study Skills

  Study Skills

  The Foundation For Lifelong Learning - A list of study skills resources to help you with your studying

  Read More
 • belvedere college - Parents Information

  Parents Information

  A warm welcome is extended to the parents and guardians of students in Belvedere College S.J. past and present.

  Read More
 • belvedere college - Past Pupils

  Past Pupils

  One of the great strengths of Belvedere College is the continuing commitment of the past pupil body to the school.

  Read More