Belvedere College - Ardteistiméireacht Gnáthleibhéal

Ardteistiméireacht Gnáthleibhéal

Ardteistiméireacht Gnáthleibhéal

Siollabas na hArdteistiméireachta Gaeilge Gnáthleibhéal

Aidhmeanna Ginearálta

Cumas éisteachta, labhartha, scríofa agus léite na ndaltaí a fhorbairt.

Léargas a thabhairt do dhaltaí ar chultúr agus ar shaíocht ghaelach na hÉireann, trid an ceaol, stair litríocht agus ar aile.

Meon dearfach i leith na teanga a chothú.

Féinmheas agus féinmhuinín na ndaltai a chothú tri thuiscint ar a n-oidhreacht chultúrtha.

Dearcadh dearfach a chothú iontu ar fhoghlaim teangacha.

Tiatneamh agus spreagadh intleachtúil agus mothúchánach a sholathar do na daltai i gcomhthéacs na Gaeilge.

Topaicí

An Dalta Féin; Áit Chónaithe; An Scoil gaus Cursaí Oideachais;Cairdeas; ceol; Sport; Caitheamh Aimsire; An Ghaeilge; Na Meáin chumardáide; Saol na hOibre; taisteal agus Teangacha; An Aimsir; Daoine ar Leith; creideamh agus Eitic; Cultúr; Fadhbanna an Duine Óig; Tionsclaíocht; An Timpeallacht; Cúrsaí Náisiúnta agus Idirnáisiúnta; An Státchóras; Airgead; Faisean; Bia agus Sláinte; Laethanta Saoire; Ábhair eile a gcuireann an dalta spéis iontu.

 • belvedere college - Study Skills

  Study Skills

  The Foundation For Lifelong Learning - A list of study skills resources to help you with your studying

  Read More
 • belvedere college - Parents Information

  Parents Information

  A warm welcome is extended to the parents and guardians of students in Belvedere College S.J. past and present.

  Read More
 • belvedere college - Past Pupils

  Past Pupils

  One of the great strengths of Belvedere College is the continuing commitment of the past pupil body to the school.

  Read More