Belvedere College - Gaeilge

Gaeilge

Gaeilge

Is í aidhm Roinn na Gaeilge caighdeáin arda acadúla a bhaint amach, mar a rianaitear i Ráiteas Mhisean an Choláiste. Ta sí mar aidhm chomh maith aird na ndaltaí a dhíriú ar a gcultúr agus ar a n-oidhreacht.

Foireann/ Staff

Áine Uí Chuinn, Mr. J. Broderick, Máiréad Uí Shlatara, Edel Níbhriain, Pádraig Ó Ruagáin.

Curaclam/ Curriculum

Leanann Roinn na Gaeilge na siollabais atá leagtha síos ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.  Is ábhar riachtanach í an Ghaeilge i gColáiste Belvedere.  Déanann daltaí an Ghaeilge ag ardleibhéal agus ag gnáthleibhéal sa Teastas Sóisearach agus i scrúdú na hArdteistiméireachta.  Déanann na daltaí  clár Ghaeilge na hIdirbhliana.  Leagtar béim ar leith ar labhairt na Gaeilge i ngach bliain ach go háirithe san Idirbhliain.  Tugtar deis do na daltaí Fáinní Óir nó Airgid a thuilleamh san Idirbhliain.

Is féidir na siollabais a íoslódáil ó www.education.ie.

Duais Mhic Eochaidh

Bronntar  Duais Mhic Eochaidh in ómós Shéamais Mhic Eochaidh, a fostaíodh i 1950 chun Gaeilge agus Matamaitic a mhúineadh i gColáiste Belvedere.  Mhúin sé Gaeilge ar feadh ceithre mhí ach ba léir do phríomhoide an Choláiste gur  múinteoir sár-chumasach matamaitice é Séamas agus cuireadh é ag múineadh an ábhair sin ar feadh breis is aon bhliain is tríocha. Bhí grá thar cuimse ag Séamas don Ghaeilge agus sular imigh sé ar phinsean sa bhliain 1982 shocraigh sé go mbronnfaí duais bhliantúil ar scoláire sa séú bliain a léirigh grá don Ghaeilge agus ardchumas san ábhar.

An Ghaeltacht:

Freastalaíonn lear mór daltaí ón scoil ar na coláistí samhraidh gach bliain.
Useful link:

 • belvedere college - Belvedere Guidance

  Belvedere Guidance

  We seek to empower students to make decisions, solve problems, change behaviours and resolve issues in their lives.

  Read More
 • belvedere college - Parents Information

  Parents Information

  A warm welcome is extended to the parents and guardians of students in Belvedere College S.J. past and present.

  Read More
 • belvedere college - Past Pupils

  Past Pupils

  One of the great strengths of Belvedere College is the continuing commitment of the past pupil body to the school.

  Read More